Działalność Kliniki

Zajmujemy się leczeniem chorych na cukrzycę w ramach oddziału oraz świadczymy konsultacje diabetologiczne dla wszystkich oddziałów Śląskiego Centrum Chorób Serca.

Prowadzimy zajęcia dydatyczne dla studentów 4,5 i 6 roku Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, SUM w Katowicach

Regulamin zajęć: seminaria i wykłady prowadzone są w formie zdalnej, ćwiczenia hybrydowo (część stacjonarnie część zdalnie, zgodnie z harmonogramem. Na zajęcia ćwiczenia stacjonarne student ma mieć fartuch, maskę ochronną co najmniej FFP2 ( którą otrzyma w momencie rozpoczęcia zajęć ) oraz stetoskop

Zasady sprawdzania wiedzy: na platformie e-learnig znajdują się dla Państwa testy sprawdzające wiedzę z prowadzonych przez nas zajęć

Obowiązujący podręcznik: Intena Szczeklika 2020 lub uaktualnionie wydanie

telefon kontaktowy do kierownika ćwiczeń: Marta Wróbel 606873060