Działalność Kliniki

Zajmujemy się leczeniem chorych na cukrzycę w ramach oddziału oraz świadczymy konsultacje diabetologiczne dla wszystkich oddziałów Śląskiego Centrum Chorób Serca.

Prowadzimy zajęcia dydatyczne dla studentów 4, 5 i 6 roku Wydziału Lekarskiego oraz dla studentów 2 roku Ratownictwa Medycznego w Zabrzu, SUM w Katowicach

Regulamin zajęć: wykłady prowadzone są w formie zdalnej, seminaria i ćwiczenia stacjonarnie (zgodnie z harmonogramem). Na ćwiczenia student ma mieć fartuch, maskę ochronną co najmniej FFP2 ( którą otrzyma w momencie rozpoczęcia zajęć ) oraz stetoskop

Zasady sprawdzania wiedzy: na platformie e-learnig znajdują się dla Państwa testy sprawdzające wiedzę z prowadzonych przez nas zajęć.