Pracownicy Kliniki

Krzysztof Strojek
  Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu z 1983 roku. Jest specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych, diabetologii i hipertensjologii. W 1991 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 1997 stopień doktora habilitowanego. Profesor nauk medycznych od 2002 roku.
Jest kierownikiem Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Kieruje także Wojewódzką Poradnią dla Chorych na Cukrzycę w Zabrzu, w której pracuje od 1984 roku. Opiekun 23 ukończonych prac doktorskich, autor ponad 150 artykułów i 8 podręczników. Pod jego kierunkiem kilkudziesięciu lekarzy uzyskało specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych i diabetologii. Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych. Przewodniczący Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, członek Zarządu (Member of Council) European Association for the Study of Diabetes (EASD) (2000-2003). Vice President Hypertension in Diabetes EASD Study Group (1999-2002). Na zlecenia Europejskiego Stowarzyszenia do Badań nad Cukrzycą (EASD) opiniuje kwalifikowanie dokumentów jako oficjalnych stanowisk Stowarzyszenia. Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Jest także  członkiem Komisji ds. Epidemiologii Cukrzycy Polskiej Akademii Nauk. Od 2005 roku jest konsultantem krajowym w dziedzinie diabetologii.
Żonaty, żona Karin jest okulistką. Ma dwoje dzieci- 32-letniego syna Michała adwokata i 25-letnią córkę Małgosię, aplikantkę radcowską.
Zainteresowania pozazawodowe, których nie rozwija z powodu nadmiernej aktywności zawodowej to brydż, żeglarstwo i narciarstwo. Ostatnio udaje mu się wygospodarować czas, aby z grupą znajomych zagrać w siatkówkę.

Dominika Rokicka
  Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z 1998 r. Specjalista z zakresu  chorób wewnętrznych,  diabetologii oraz endokrynologii. W 2013 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych. Pracuje w Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Wojewódzkiej Poradni dla Chorych na Cukrzycę. Członek Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Towarzystwa Internistów Polskich. Członek Zespołu Ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie diabetologii. Autorka i współautorka 71 publikacji oraz 6 książek z dziedziny diabetologii. Prywatnie żona Rafała, mama Soni (studentki medycyny) i Olgi. Czas wolny chętnie spędza z rodziną uprawiając narciarstwo, windsurfing i jeżdżąc na rolkach.

Marta Wróbel

  Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z 2002 r. Specjalista z zakresu  chorób wewnętrznych,  diabetologii oraz endokrynologii. W 2007 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych. Pracuje w Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Wojewódzkiej Poradni dla Chorych na Cukrzycę. Członek Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Autorka i współautorka 104 publikacji oraz 7 książek z dziedziny diabetologii. Zainteresowania zawodowe: cukrzyca typu 1, wysiłek fizyczny i dieta u chorych na cukrzycę. Prywatnie żona Wojciecha oraz mama Tymona i Tytusa. W czasie wolnym chętnie ogląda filmy z rodziną, uprawia turystykę górską oraz czyta książki.