Informacje dla studentów

 Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy Studenci,
Przyszli ambitni i pracowici lekarze, 

Program zajęć z chorób wewnętrznych, który przedstawiamy w tym roku akademickim ma na celu pomóc Wam w lepszym przygotowaniu praktycznym do samodzielnej pracy już jako młodego lekarza medycyny.

Szczególnie ważne jest jak najlepsze przygotowanie z zakresu chorób wewnętrznych, bowiem jest to najważniejsza dziedzina wiedzy i doświadczenia, która potrzebna jest przyszłemu lekarzowi w pracy z chorym starszym z wieloma współistniejącymi obciążeniami takimi jak: cukrzyca, upośledzona funkcja nerek, płuc i innych narządów. Dlatego uczymy Państwa tej wiedzy, która jest niezbędna, aby uczciwie wobec chorego podejmować się nowoczesnej diagnostyki i terapii.

Ćwiczenia z tego przedmiotu  są zatem częścią interny w zakresie diagnostyki i nowoczesnego leczenia. Stąd wielka troska o upraktycznienie tych ćwiczeń i ich szerszy wymiar obejmujący wszystko to, co młodemu lekarzowi bardzo przyda się w codziennej pracy.

Zapraszamy Państwa do systematycznego przygotowywania się do ćwiczeń i dlatego włączamy Państwa-studentów do konsultacji, seminariów, prezentacji przypadków, także do poznania organizacji pracy i efektywnego funkcjonowania naszego oddziału. Uczymy Państwa także umiejętności służenia chorym w wymiarze medycznym, etycznym, organizacyjnym i ekonomicznym.
Ta wiedza obok dobrego rozumienia partnerstwa zespołu leczącego staje się dzisiaj niezbędna współczesnemu lekarzowi.

Uczymy Was-Drodzy Studenci-umiejętności SŁUŻENIA CHORYM poprzez wiedzę, doświadczenie, profesjonalizm, a jednocześnie solidności i etyczne zachowania.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami

 

 Prof. dr hab. med. Krzysztof Strojek
Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych ,
Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych SUM

×

Dane kontaktowe

Klinika Chorób Wewnętrznych,
Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych


Śląski Uniwersytet Medyczny

tel. 32 37 33 864
mail: kstrojek@sum.edu.pl

mwrobel@sum.edu.pl

drokicka@sum.edu.pl